Wereldwijde verkoop zonnepanelen naar recordniveau

Zonnepanelen

Wereldwijde verkoop zonnepanelen naar recordniveau

Onderzoekers van Wood Mackenzie voorspellen dat de wereldwijde verkoop van zonnepanelen dit kalenderjaar naar een recordhoogte van 114,5 gigawattpiek stijgt. Tenders leveren de grootste bijdrage aan de groei.

In het rapport ‘Global solar PV market outlook update: Q2 2019’ melden de onderzoekers dat de afzetmarkt in 2020 zelfs groeit naar een niveau van 125 gigawattpiek.

China leidt de dans

China is wereldwijd ook dit kalenderjaar nog de grootste afzetmarkt volgens Wood Mackenzie, waarbij het recordjaar 2017 – toen er 53 gigawattpiek in China werd geïnstalleerd – niet in zicht is. Dit jaar zal China 30 tot 40 gigawattpiek zonnepanelen verwelkomen.

Waren er in 2018 wereldwijd 7 landen die tussen de 1 en 5 gigawattpiek aan zonnepanelen installeerden – waaronder Nederland – zullen dit er in 2022 maar liefst 19 zijn. Onder meer Saoedi-Arabië, Taiwan en Frankrijk zijn daarbij de nieuwkomers.

Tenders (red. waaronder ook de Nederlandse SDE+-regeling) zullen volgens de onderzoekers de belangrijkste drijfveer van de wereldwijde groei blijven. Werd afgelopen kalenderjaar zo’n 81 gigawattpiek via tenders gerealiseerd, in 2019 zal dit volume groeien naar 90 gigawattpiek.

Wilt u ook zonnepanelen installeren klik dan hier.

Bron: Solarmagazine