Retourprocedure / Herroepingsrecht

Bij verkeerd geleverde producten, dien je zo spoedig mogelijk contact opnemen met ons via telefoonnummer 06-18314419 of info@solarmaxx.nl. Het is overigens niet mogelijk om producten die reeds in gebruik zijn geweest te retourneren.

Retouren

Procedure bij verkeerd geleverde producten:

  • Een uitgeleverde order dient direct na ontvangst gecontroleerd te worden.
  • Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst voldoet:
    • Zijn de juiste producten geleverd?
    • Is de juiste hoeveelheid geleverd?
    • Is er sprake van zichtbare (transport) schade?
    • Voldoen de geleverde producten aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Zichtbare gebreken of tekorten dient de klant direct op de aflevering bon, de factuur en/of het vervoersdocument te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen drie werkdagen na aflevering te melden aan Solarmaxx.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Indien u heeft gekozen voor een dienst, bijvoorbeeld installatie van zonnepanelen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het bevestigen van de order.

Om gebruikt te maken van het herroepingsrecht verzoeken stuur je een e-mail, al dan niet met het modelformulier, naar info@solarmaxx.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen na het herroepen dienen de producten retour gestuurd te worden.

Zie hiervoor ook de voorwaarden herroeping en Algemene Voorwaarden,